Materiały z konferencji “Zawód Konsultant”

Zapraszamy do zapoznania się i pobrania materiałów z Konferencji „Zawód Konsultant – Międzynarodowe Standardy Zawodu Konsultanta Zarządzania” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, będącą podsumowaniem projektu „European Management Consultant – competency development programme”, która odbyła się 22 września 2017 roku w Krakowie.   Materiał pokonferencyjny  

Education for consultants in selected countries

Education for consultants in selected countries

Abstract Under the project “European Management Consultant – competency development programme” funded with Erasmus + resources, the project partners have conducted a market study on education services for management consultants. Partners within the project are the following organisations: MATRIK Management and Trainers Association (Poland), InDialogue (the Netherlands), CMC Denmark (Denmark), BAMCO (Bulgaria). The research was […]

Customer research – what business expects from management consultants

Customer research – what business expects from management consultants

Financed by the European Union European Management Consultant – competency development programme No. 2015-1-PL01-KA202-017065 Intellectual Output 1 Customer research – what business expects from management consultants Abstract Under the project “European Management Consultant – competency development programme”  co-founded with Erasmus + resources, the partners of the project have conducted a research on business sector’s expectations […]